Training

De trainingen voor 1e en 2e klas ljeppers zijn op maandag en donderdag tijdens het fierljep seizoen.

 • Maandag groep 1 – van 18:30 tot 19:45
  Onder leiding van Rimmer & Auke / Jarno
 • Maandag groep 2 – van 19:45 tot 20:45
  Onder leiding van Rimmer & Auke / Jarno

 • Donderdag – Vrije training, minimaal één 18+er verplicht!

Binnenkort komt er meer informatie over de wintertrainingen van 2020!

Wedstriiden

In de eerste klas komen de beste 8 ljeppers per categorie in actie. In de wedstrijd wordt er om de dagtitel geljept en tegelijkertijd voor het klassement. In de wedstrijd heeft elke ljeper 3 pogingen om een verre sprong neer te zetten, uiteindelijk telt de verste sprong van deze 3 voor het klassement. De leider van het klassement mag in het leider shirt (pompeblêden shirt) springen zodat deze goed te herkennen is.
In de tweede klas komen de nr. 9 tot en met 16 in actie. Waar de strijd voor het klassement doorgaat om met een promotiemoment in de eerste klas te mogen ljeppen.

Wedstrijden in IJlst 2020

 • 2e klas – Dinsdag 21 juli start: 18:30

 • 1e klas Woensdag 21 juli start: 18:30

 • 2e klas – Zaterdag 22 augustus start: 15:00

 • 1e klas – Zaterdag 22 augustus start: 18:30

Houd u tijdens en na de wedstrijden alstublieft aan de geldende Corona regels. Zo kunnen we er met elkaar een leuk seizoen van maken.

Meitsje kennis mei ús trainers

Onze trainingen worden gegeven door verschillende enthousiaste trainers die zelf ook jaren ervaring hebben met de sport. 

Auke Zijlstra
Auke ZijlstraAssistent trainer
Rimmer Abma
Rimmer AbmaSeniorentrainer
Jarno Hoekstra
Jarno HoekstraAssistent trainer

“”

Rimmer Abma, Trainer